VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - určenie počtu obyvateľov

 05.09.2018

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018


Obec Bočiar podľa § 171 ods.9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy je v obci Bočiar 256 obyvateľov.1 2