Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch a s porastom a lesných pozemkoch

 03.08.2018

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch

zákaz

využívania lesov verejnosťou v čase od 3. augusta 2018 do odvolania.

Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice - okolie.

Zoznam aktualít :

1 2