Odvolanie zákazu využívať lesy verejnosťou

 16.08.2018

Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods.4 zákona č. 180/2013 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
odvoláva 
zákaz  využívania lesov verejnosťou dňom 16.augusta 2018.
Celé znenie vyhlásenia je zverejnené v sekcii dokumenty - ostatné.

Zoznam aktualít :

1 2