Súťaž - Bočiar,dedinka v ktorej žijem

 19.12.2018

 Starostka obce BOČIAR a Kultúrno športová komisia

       vyhlasujú súťaž v kreslení pre deti a mládež na tému

 "Bočiar, dedinka v ktorej žijem"

Deti pomôžte svojimi obrázkami vyrobiť ručne maľovanú mapu

a kreslite obrázky z našej obce s motívom kostola, kultúrneho domu, ihriska pre deti   

       a ďalších zaujímavostí z našej obce.

Najkrajšie kresby budú použité do ručne maľovanej mapy regiónu.

Kresby je potrebné odovzdať na Obecnom úrade v Bočiari do 11.januára 2019.

Na zadnú stranu výkresu napíšte svoje meno a vek.

Výstavka kresieb bude v Kultúrnom dome a najkrajšie kresby budú vyhodnotené a odmenené na detskom karnevale.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti, ktoré nebývajú v našej obci, ale majú Bočiar rady.Zoznam aktualít :

1 2