MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice

 07.07.2021

V súčasnosti naša obec spolu s okolitými obcami a mestom Košice pripravujú spoločnú rozvojovú stratégiu pre širšie územie, tzv. funkčnú mestskú oblasť  na obdobie 2022 – 2027, na  ciele ktorej plánujú využiť aj zdroje EÚ. Z tohto dôvodu  chceme poznať názory našich obyvateľov  na rozvoj svojho domova a jeho okolia v najbližších rokoch.

Prosím dajte nám vedieť svoje názory a zapojte sa tak do plánu rozvoja našej  obce a jej okolia!Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5