Čistá obec

 16.03.2022

Obec Bočiar chce byť čistá obec a myslíme to naozaj vážne.

Pravidelne celú obec upratujeme, zbierame odpadky, čistíme a máme slušné výsledky separovania odpadu.Odpadky v okolí obce zbierajú aj naši obyvatelia, ktorým záleží na tom, ako bude naša obec a jej okolie vyzerať.

Neporiadok na verejných priestranstvách nestrpíme, preto bude kamerový systém použitý aj na to, aby sme zisťovali, kto nám našu obec znečisťuje a zahadzuje odpadkami. Kamerový systém monitoruje všetky kontajnerové stojiska na separovaný odpad a kompostovisko v rohu cintorína. Vinníkom, ktorí porušujú základné pravidlá budú v týchto prípadoch uložené pokuty v najvyššej hranici sadzby.

Vážení občania, ak ste svedkom situácie, že sa takýto odpad vyhadzuje tam, kam nepatrí alebo spôsobom ako sa nemá, ohláste to, prosím, čo najskôr na Obecný úrad v Bočiari

• e-mailom na oubociar@eccenet.sk • telefonicky starostke obce, pracovníčke obecného úradu alebo na pevnú linku 055/6930298 alebo osobne na Obecnom úrade v Bočiari Ďakujeme za spoluprácu a za krajšiu obec.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5