Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Alena Bobková
  • Mgr. Erika Čarná 
  • Martin Čarný
  • Ing. Peter Čerkala, PhD.  (zástupca starostu)
  • Ing.Eduard Kačmarik

Hlavný kontrolór obce

  • Ing. Juraj Mosej