Samospráva

Referentka obecného úradu:
Stanislava Majcherová

  • administratíva
  • pokladňa
  • miestne dane a poplatky
  • účtovná agenda
  • rozpočet a financovanie
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • agenda obecného cintorína
  • žiadostí a sťažností
  • iné

Kontakty:

Obecný úrad Bočiar

Bočiar 23
044 57 Bočiar

Email: oubociar@eccenet.sk
Telefón: 055 / 6930298

IČO: 00690171
DIČ: 2021235986

BANKOVÉ SPOJENIE:

VÚB Košice č.b.ú.22727-542/0200

IBAN SK21 0200 0000 0000 2272 7542

SWIFT: SUBASKBX 

Matrika Haniska

Matričný obvod pre obce Haniska, Sokoľany a Bočiar

Telefón: 055/69 30 125 
E-mail: matrika@haniska-ke.sk