Stavebný úrad

Stavebná agenda:

Ing. Anežka Korineková
tel.: +421 556 930 125, +421 918 372 903

Úradné hodiny:

Pondelok od 8.00 hod. do 15.30 hod.
Streda od 8.00 hod. do 17.30 hod.
na Obecnom úrade v Haniske