Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad:

Úradné hodiny

Pondelok:      nestránkové hodiny

Utorok:        nestránkové hodiny

Streda:        7:30 - 12:00 / 13:00-18:00

Štvrtok:       nestránkové hodiny

Piatok:        nestránkové hodiny


Stavebná agenda:

Ing. Anežka Korineková - referent (Belža, Bočiar, Haniska, Nižná Myšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Vyšná Hutka)

T.č.: 055/6999018, kancelária OcÚ Čaňa, e-mail: anezka.korinekova@cana.dcom.sk

Streda - stránkový deň

email:stavebnyurad01@gmail.com