Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
07/2023 Zmluva o dielo č. Z20233725_Z Odb.: Bočiar
Dod.: GEOTOP Košice, s.r.o.
2 067 €
006/2023 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Bočiar
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
307.98 €
005/2023 Dodatok č.3 k Zmluve č. 23/2020 o dodávke energií a energetických médií Odb.: Bočiar
Dod.: U.S.Steel Košice, s. r. o.
0 €
004/2023 Zmluva o poskytovaní právnej služby Odb.: Bočiar
Dod.: Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
0 €
003/2023 Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom Odb.: Bočiar
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
002/2023 Poskytnutie finančných prostriedkov na vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Bočiar
63.60 €
001/2023 Hromadná licenčná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.40 €
001/2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť CVC Odb.: Bočiar
Dod.: Súkromné centrum voľného času Beniakovce
34.45 €
MZL-3-63/2021-230 Darovacia zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Štatistický úrad
0 €
19-0973 2019 Dodatok k zmluve Odb.: Bočiar
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
005/2022 Dodatok č.2 k Zmluve č.23/2020 o dodávke energií a energ. médií Odb.: Bočiar
Dod.: U.S.Steel Košice, s. r. o.
0 €
004/2022 informačný systém DEUS Odb.: Bočiar
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
03/2022 Oprava miestnych komunikácií Odb.: Bočiar
Dod.: Tomik s.r.o.
24 534.02 €
002/2022 Dodávka vodoinštalačného materiálu Odb.: Bočiar
Dod.: Montrúr s.r.o. Košice
1 034.48 €
ZM-KO-OD-19-0973 2019/OBEC Zmluva o dielo Odb.: Bočiar
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk