Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
014/2023 Darovacia zmluva Odb.: U.S.Steel Košice, s. r. o.
Dod.: Bočiar
2 500 €
013/2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Bočiar
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
012/2023 Hromadná licenčná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
011/2023 Poistná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10 €
010/2023 Dohoda č. 23/41/054/1717 Odb.: Bočiar
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
51.33 €
009/2023 Poistná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
28.50 €
Z-2/2023 Kúpna zmluva Odb.: Bc. Ladislav Mura
Dod.: Bočiar
1 485 €
Z-1/2023 Kúpna zmluva Odb.: Patrik Chovanec, Andrea Čiderová
Dod.: Bočiar
1 095 €
008/2023 Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Bočiar
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
07/2023 Zmluva o dielo č. Z20233725_Z Odb.: Bočiar
Dod.: GEOTOP Košice, s.r.o.
2 067 €
006/2023 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Bočiar
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
307.98 €
005/2023 Dodatok č.3 k Zmluve č. 23/2020 o dodávke energií a energetických médií Odb.: Bočiar
Dod.: U.S.Steel Košice, s. r. o.
0 €
004/2023 Zmluva o poskytovaní právnej služby Odb.: Bočiar
Dod.: Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
0 €
003/2023 Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom Odb.: Bočiar
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
002/2023 Poskytnutie finančných prostriedkov na vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Bočiar
63.60 €
001/2023 Hromadná licenčná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.40 €
001/2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť CVC Odb.: Bočiar
Dod.: Súkromné centrum voľného času Beniakovce
34.45 €
MZL-3-63/2021-230 Darovacia zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: Štatistický úrad
0 €
19-0973 2019 Dodatok k zmluve Odb.: Bočiar
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
005/2022 Dodatok č.2 k Zmluve č.23/2020 o dodávke energií a energ. médií Odb.: Bočiar
Dod.: U.S.Steel Košice, s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk