Zverejnenie zámeru predaja majetku OBCE BOČIAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12.09.2019


1 2 3