Zverejnenie zámeru predaja majetku OBCE BOČIAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12.02.2019


1 2 3 4