Zverejnenie zámeru predaja majetku OBCE BOČIAR z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 24.10.2019


1 2 3 4