Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020

 03.12.2019

Obec Bočiar určuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie oubociar@eccenet.sk


1 2 3