Úroveň vytredenia komunálnych odpadov 2020

 22.03.2021

Obec Bočiar v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bočiar za kalendárny rok 2020 je: 67,66 %

 

ÚVko = 31 368 kg / 46 360 kg *100 %  = 67,66 %1 2 3 4 5 6