Oznámenie podľa § 82, ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

 06.05.2021


1 2 3 4 5 6