Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bočiar a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Bočiar 29. 10. 2022

 21.09.2022


1 2 3 4 5 6 7 8