OZNÁMENIE o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk

 17.05.2023

PRE: NATÁLIA LOVÁSOVÁ, BOČIAR 

OD: DôVERA - ZDRAVOTNÁ POISŤOŇA

Pod číslom: 138/2023

Menovaná si môže   Oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v čase úradných hodín do. 26.05.2023

Vyvesené: 17.05.2023

Zvesené:


1 2 3 4 5 6 7 8