Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2023

 02.08.2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9