SlovenskýEnglish

Cirkev

Filiálny kostol sv. Imricha vyznávača v obci Bočiar

Poloha: 
210 m n. m., v južnej časti Košickej kotliny, 17 km na juh od Košíc. Kostol sa nachádza na juhovýchodnom okraji dnešnej dediny.

Patrocínium: 
Filiálny kostol sv. Imricha vyznávača (kat.)

Datovanie: 
Kostol bol pôvodne gotický z prelomu 13. - 14. storočia, neskôr prešiel klasicistickou úpravou, pravdepodobne koncom 18. storočia.

Obec:
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1249 ako príslušenstvo Nového hradu. V roku 1251 mala dve časti - Ezaboltchard a Peturboltchard, z ktorých prvú dostali hostia zo Sene a druhá ostala zemanom.

Už v roku 1327 sa tu spomína kamenný kostol a v roku 1332 - 1337 zaplatil miestny kňaz Štefan pápežské desiatky.

Vtedy sa obec spomína pod menom "Boloschart".

Architektúra:

  1. Loď: jednoloďový kostol
  2. Prebystérium: pravouhlo uzavreté z prelomu 13. - 14. storočia
  3. Sakristia: pristavaná na južnej strane, pravdepodobne až v 18. storočí
  4. Veža: pôvodne predstavaná na západnej strane
  5. Poznámky: Klasicistickou úpravou v 18. storočí bola loď kostola predĺžená smerom na západ a tým bola veža vtiahnutá do pôdorysu lode.

Literatúra: Varsik 1973

Počas 2. sv. vojny bol kostol zničený. Po vojne bol znovu postavený. Maľovanie interiéru kostola bolo pravdepodobne v roku 1964 (?) V roku 2007 oprava vonkajšej fasády kostola.

Financovali občania obce a zo zbierok okolitých obcí. V roku 2008 položená dlažba pred kostolom a chodník ku sakristii. Práce vykonali veriaci, dlažbu financoval darca. V roku 2014 vymaľovanie interiéru kostola s reštaurovaním obrazov po päťdesiatich rokoch. Financovali občania obce a zo zbierok okolitých obcí. Práce vykonali veriaci a maliar s dvomi pomocníkmi. Obrazy reštauroval maliar.