SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Referentka obecného úradu: Stanislava Majcherová

  • administratíva
  • pokladňa
  • miestne dane a poplatky
  • účtovná agenda
  • rozpočet a financovanie
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie listín a podpisov
  • agenda obecného cintorína
  • žiadostí a sťažností
  • iné

Matrika Haniska

Matričný obvod pre obce Haniska, Sokoľany a Bočiar

Telefón: 055/69 30 125 
E-mail: matrika@haniska-ke.sk