SlovenskýEnglish

Naša obec

Obec Bočiar leží v južnej časti Košickej kotliny v nadmorskej výške 205 m.n.m.. Územie obce bolo osídlené už v neolite. Našli sa tu dôkazy o rímskom osídlení ako aj o existencii slovanského sídliska. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1249 (Boltsschar), ako príslušenstvo Nového hradu.

 

V roku 1251 mal dve časti - Ezaboltchard a Peturboltchard, z ktorých prvú dostali hostia zo Sene a druhá ostala zemanom. V roku 1332 - 1337 zaplatil miestny kňaz Štefan pápežské desiatky. Vtedy sa obec spomína pod menom "Boloschart". Už v roku 1327 sa tu spomína kamenný kostol zasvätený blahoslavenému Imrichovi. V roku 1427 mal 8 usadlostí. V 14. - 15. storočí bol v majetku zemanov. Pôvodne gotický kostol bol z prelomu 13. a 14. storočia, neskôr prešiel klasicistickou úpravou, pravdepodobne koncom 18. storočia. Patrocínium: Filiálny kostol sv. Imricha vyznávača.  Rímsko katolícky kostol sv. Imricha pochádza z roku 1773. Architektúra: Jednoloďový kostol, pravouhlo uzavreté presbytérium, pristavaná sakristia na južnej strane, veža pôvodne prestavaná na západnej strane. Klasicistickou úpravou v 18 storočí bola loď kostola predĺžená smerom na západ a tým bola veža vtiahnutá do pôdorysu lode. Filialka rímsko katolícky farský úrad Haniska, filialka grécko katolícky farský úrad Belža.

Po vyrabovaní obce Turkami v roku 1652 nastal prílev slovanského obyvateľstva do obce.

V roku 1938 – 1945 bola obec súčasťou Maďarska. V rokoch 1960 - 1990 bol Bočiar súčasťou obce Hutníky, čo sú dnešné Sokoľany. V súčasnosti patrí k menším obciam Abova. Kultúrny dom pochádza z druhej polovice 20. storočia. Rozvoju obce zabránila stavebná uzávera v súvislosti s výstavbou hutníckeho kombinátu v 60. rokoch 20. storočia a administratívne odčlenenie katastra obce Bočiar pre mesto Košice v roku 1979. Stavebná uzávera bola našťastie pre obec zrušená v roku 1991, ale administratívne odčlenené katastrálne územie nebolo obci Bočiar vrátené dodnes.