SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.bociar.sk spravuje Obec Bočiar je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bočiar

Adresa:

Obecný úrad Bočiar
Bočiar 23
044 57 Haniska

IČO: 00690171
DIČ: 2021235986

Bankové spojenie:
VÚB Košice č.b.ú.22727-542/0200
IBAN SK21 0200 0000 0000 2272 7542
SWIFT: SUBASKBX 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Abovský 
Počet obyvateľov: 252
Rozloha: 47 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1249

Všeobecné informácie: info@bociar.sk
Podateľňa: podatelna@bociar.sk
Starosta: starosta@bociar.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@bociar.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 556 930 298, +421 903 719 709
E-mailoubociar@eccenet.sk

 

Kompetencie:
Obec Bočiar je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bočiar je zriadený na obecnom úrade v: Haniske