SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
07/2024 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.Z20233725 Odb.: Bočiar
Dod.: GEOTOP Košice, s.r.o.
0 €
06/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Bočiar
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
05/2024 Súhlas na použitie chránených hudobných diel v rámci podujatí Odb.: Bočiar
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
15.60 €
004/2024 Zmluva o poskytnutí finančný prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Bočiar
Dod.: Mesto Košice
185.50 €
03/2024 Zmluva o konte Odb.: Bočiar
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
02/2024 Dodatok k dohode o integračnom zámere Odb.: Bočiar
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
01/2024 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb Odb.: Bočiar
Dod.: CUBS plus, s.r.o.
34.80 €
020/2023 Poistná zmluva Odb.: Bočiar
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
38 €
019/2023 Dodatok č.3,2,1 Odb.: Bočiar
Dod.: GEOTOP Košice, s.r.o.
0 €
018/2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Bočiar
273.76 €
Generované portálom Uradne.sk