SlovenskýEnglish

Africký mor ošípaných - oznam RVPS Košice - okolie

 14.10.2020

 

V okrese Košice - okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne          do 23.10.2020 na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice.

Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400,- eur.

Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. č. 055/6222267, kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVPS Košice - okolie.

 

1 2 3 4 5 6 7 >