SlovenskýEnglish

Africký mor ošípaných u diviačej zveri

 14.08.2020

V okrese Košice-okolie potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri aj v domácom chove ošípaných.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť pre len vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec!

Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. č. 055/6222267 kl. 109, 107.

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice.

Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese.


1 2 3 4 5 6 7 >