SlovenskýEnglish

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby do Európskeho parlamentu

 20.03.2019

 

I N F O R M Á C I A

o čase a mieste konania voľby
do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 hodiny. 

 

Miestom konania voľby do Európskeho parlamentu

v obci Bočiar v okrsku č. 1  je volebná miestnosť

v Zasadačke Obecného úradu, Kultúrny dom Bočiar č. 23

 

 

 

 

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 >