SlovenskýEnglish

Informácie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR

 30.01.2019

I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 16. marca 2019 od   07,00 hodiny do  22.00 hodiny.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 30. marca 2019  od    07,00 hodiny do  22.00 hodiny.

Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1  je:

volebná miestnosť

v Zasadačke Obecného úradu, Kultúrny dom Bočiar č. 23

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky.1 2 3 4 5 6 7 >