SlovenskýEnglish

Koronavírus – Obecný úrad a stavebný úrad bude zatvorený

 16.03.2020

O Z N Á M E N I E

Na Slovensku sa v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom zakazuje v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Zakazuje sa teda organizovať a usporadúvať  hromadné podujatia, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí a tým môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.  Zákaz sa dotýka aj konania verejných bohoslužobných zhromaždení pre všetky Cirkvi, cirkevné spoločenstvá na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu nebude v našej obci svätá omša do 23. 03. 2020.

Z dôvodu predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID – 19 bude  

       od 16.03.2020 do 23.03.2020 pracovať Obecný úrad v Bočiari v obmedzenom režime.

Stránkové hodiny sú od 8,00 hod. do 11,00 hod., v stredu od 15,00 hod. do 18,00 hod.

V obmedzenom režime pracuje od 12.03. do 23.03.2020 aj stavebný úrad a matrika v Haniske.

Žiadame občanov, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky, elektronicky, prípadne poštou.

Na Obecnom úrade budú stránky vybavené len v nevyhnutných prípadoch a len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, stavebného úradu alebo matriky.

Pri vstupe do objektu obecného úradu

je občan povinný použiť

ochranné rúško alebo respirátor.

Telefónny kontakt na Obecný úrad Bočiar:

055 / 6930298, 0908 976 048

E-mail: oubociar@eccenet.sk

Žiadame občanov, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky, elektronicky, prípadne poštou.

Na Obecnom úrade budú stránky vybavené len v nevyhnutných prípadoch a len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s pracovníkom obecného úradu, stavebného úradu alebo matriky.

Telefónny kontakt na Obecný úrad Bočiar:

055 / 6930298, 0908 976 048

E-mail: oubociar@eccenet.sk

Stavebný úrad a matrika Haniska:

Telefónny kontakt: 055/6930125, 0918 372 903

E-mail: kancelaria@haniska.sk1 2 3 4 5 6 7 >