SlovenskýEnglish

Koronavirus-prevenciou proti koronavírusu COVID-19

 16.03.2020

Ochorenie COVID-19 (koronavírus) sa stále nebezpečne šíri. K jeho prenosu dochádza medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte najmä kvapôčkami slín, ktoré vznikajú pri rozprávaní, alebo keď infikovaná osoba blízko vás kýchne či zakašle. Ďalším veľmi častým zdrojom infekcie je priamy kontakt rúk.

Z dôvodu  možnej nákazy sa množstvo ľudí začína vyhýbať aj blízkemu osobnému kontaktu, napríklad pri pozdrave. To, že sa mnohí pri stretnutí vyhýbajú podaniu rúk, alebo objatiu, nie je teraz prejavom nezdvorilosti, ale skôr rozumnej opatrnosti.

Nesmierne dôležitá je najmä prevencia. Aké sú dôležité opatrenia:

 • Nestýkajte sa s chorou osobou. Ak ste chorí zostaňte doma. Ak máte doma chorú osobu snažte sa ju izolovať tak, aby mala miestnosť sama.
 • Vyhýbajte sa miestam kde sa zhromažďuje viac ľudí. Ak je Váš pobyt na takomto mieste nevyhnutý, snažte sa obmedziť čas na takomto mieste na čo najkratší .
 • Nepodávajte si ruky pri osobnom stretnutí.
 • Snažte sa dodržiavať odstup aspoň 2 metre od ostatných.
 • Dbajte na dôkladnú osobný hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov, ktorých sa dotýkate, či už ste v práci alebo v domácnosti. Často a najmä po každom kontakte s inou osobou  si umyte ruky teplou vodou a mydlom alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom alkoholu.
 • Nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa a úst.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní (jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú následne zahoďte do koša, alebo aspoň rukávom).
 • Keď sa vytvára zástup ľudí, snažte sa udržať si odstup a netlačiť sa, či už ste v obchode pri pokladni alebo na zastávke. Rovnako tak sa správajte aj v prostriedkoch hromadnej dopravy v autobusoch a električkách.
 • Ak sa dá, používajte radšej na komunikáciu telefón a obmedzte osobný kontakt .
 • Aj keď dodržiavate  všetky tieto opatrenia, pri styku s inou osobou, používajte ochranné pomôcky na ochranu dýchacích ciest.
 • Noste rúško na tvár alebo respirátor.  Nosenie rúška aj zdravou osobou môže čiastočne znížiť riziko nakazenia, najmä pri krátkom blízkom kontakte s nakazenou osobou.

Podozrenie na nákazu je odôvodnené v prípade ak ste:

 • boli v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený koronavírus,
 • vy osobne v posledných 14 dňoch navštívili krajinu, kde sa šíri koronavírus,
 • vy boli v kontakte s osobou, ktorá za posledných 14 dní navštívila krajinu, v ktorej sa šíri koronavírus.


1 2 3 4 5 6 7 >