SlovenskýEnglish

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

 03.11.2023

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

 
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky   
v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta NATÁLIA LOVÁSOVÁ. 
Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka pošta Partner Sokoľany si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade
v Bočiari v lehote do 20.11.2023
 
 
Dátum vyvesenia: 03.11.2023
Dátum zvesenia:  20.11.2023
 

1 2 3 4 5 6 7 >