SlovenskýEnglish

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 05.09.2018

OZNÁMENIE

o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

V súlade s § 169 ods. 6 zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Bočiari vymenovaná p. Stanislava Majcherová, referentka Obecného úradu v Bočiari, bytom Bočiar č. 82.

Kontaktné údaje:

Stanislava Majcherová

Bočiar č. 82

Obecný úrad Bočiar č. 23

044 57 Haniska

Email: oubociar@eccenet.sk


 Podľa § 171  a  § 176  zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Bočiar sa doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskoršie  60 dní pred konaním volieb, t.j. do 11.09.2018 do  24:00 hodiny. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Vám bude dostupná do 11. septembra 2018 v úradných hodinách a posledný deň t. j. 11. septembra 2018 do 24 hodiny.


1 2 3 4 5 6 7 >