SlovenskýEnglish

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Košického kraj na roky 2021 - 2027 - záverečné stanovisko

 09.02.2022

Obec Bočiar zverejňuje záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027", ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice.

1 2 3 4 5 6 7 >