SlovenskýEnglish

Utvorenie okrsku a určenie volebnej miestnosti

 30.01.2019

Podľa § 8 a § 20 ods. 2 zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a Rozhodnutia predsedu NR SR č. 8 zo dňa 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

u t v á r a m

v obci Bočiar jeden volebný okrsok č. 1

pre vykonanie voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať


v sobotu 16. marca 2019 od   07,00 hodiny do  22.00 hodiny.

resp. na druhé kolo voľby, ktoré sa bude konať

v sobotu 30. marca 2019  od    07,00 hodiny do  22.00 hodiny.

a ako volebnú miestnosť č. 1

u r č u j e m

zasadaciu miestnosť Obecného úradu v objekte Kultúrneho domu č. 23.

                     Elena Szabóová

                     starostka obce Bočiar


1 2 3 4 5 6 7 >