SlovenskýEnglish

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018

 04.09.2018

Obec Bočiar

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bočiari podľa § 166 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene            a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.6/2/2018 zo dňa 13.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Bočiari bude mať celkom 5 (päť) poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Bočiar.

                                                                                                                                         Elena Szabóová

                                                                                                                                     starostka obce Bočiar 


1 2 3 4 5 6 7 >