SlovenskýEnglish

Voľby prezidenta SR 2019

 30.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

vyhlásil

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019


voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019


voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h1 2 3 4 5 6 7 >