SlovenskýEnglish

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ Haniska

 08.04.2020

Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

vedenie ZŠ Haniska 290 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka  pre školský rok 2020/2021 sa uskutočníí v dňoch 16. a 17. apríla 2020 ( štvrtok a piatok) v čase od 14:00 - 18:00 v priestoroch školy.

Vzhľadom k situácii platia pre Zápis nasledovné usmernenia a pokyny:

- zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa

- zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2013 do 31.8.2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky

- zápis prebehne len formou overenia potrebných písomností

- na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou potrebné dokumenty, ktoré sú na stránke školy na stiahnutie ( nie je to podmienkou, môžete to vypísať v škole) :

- Informovaný súhlas

- Splnomocnenie

- Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

- Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

- Dotazník

- Čestné vyhlásenie

- Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

Zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz kópiu rodného listu dieťaťa.

Zákonní zástupcovia dieťaťa sú tí, ktorí sú uvedení v rodnom liste, pokiaľ príslušný úrad nestanovil inak (súd). Prípadné odklady školskej dochádzky budeme riešiť priamo na zápise osobne.

UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení: Vstup do budovy školy bude možný tak, že rodič, resp. zákonný zástupca bude vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero.

Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0908607995, 0903563304, príp. mail: zshaniska@gmail.com

Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná, srdečne Vás na Zápis pozývame. 

Veríme, že spoločne všetko zvládneme.


1 2 3 4 5 6 7 >