SlovenskýEnglish

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Bočiar

 05.10.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Bočiar

Obec Bočiar  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

1. Alena Bobková, 46 r., vedúca pošty, nezávislá kandidátka
2. Erika Čarná, Bc., 29 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka
3. Martin Čarný, 37 r., vedúci posunu, nezávislý kandidát
4. Peter Čerkala, Ing. , PhD, 33 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
5. Eduard Kačmarik, Ing., 43 r., bezpečnostný technik, nezávislý kandidát

1 2 3 4 5 6 7 >