SlovenskýEnglish

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.11.2018

 05.09.2018

Zverejnenie e-mailovej adresy

na doručenie oznámenie

o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie


Obec  B O Č I A R

zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na

Voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať

dňa 10. novembra 2018.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť v listinnej forme na adresu Obecný úrad Bočiar, Bočiar 23, 044 57 alebo elektronickou poštou na adresu: oubociar@eccenet.sk


1 2 3 4 5 6 7 >