SlovenskýEnglish

Ambulancia všeobecného lekára

 07.01.2019

     

    Dňa 01.02.2019 spoločnosť JUHALEK s.r.o., so sídlom: Myslavská 644/190/A, Košice otvára ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých

v Zdravotnom stredisku Haniska.

Vzhľadom k tomu prosíme občanov, aby sa predbežne zaregistrovali u novej všeobecnej lekárky MUDr. Edity Domanskej, a to formou výmenného lístka, ktorý si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Haniska počas stránkových hodín.

Prosíme, aby na výmennom lístku bolo uvedené Vaše telefónne číslo a meno doterajšieho ošetrujúceho lekára.
Do otvorenia ambulancie v Haniske môžete byť ošetrený v Zdravotnom stredisku v Myslave, Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice. 

       Ambulantné hodiny v Zdravotnom stredisku Haniska budú včas zverejnené.

V prípade nejasností Vám radi poskytneme informácie na tel. č. 0911 815 232,
alebo emailom: juhalek1@gmail.com


Zoznam aktualít: