SlovenskýEnglish

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

 30.04.2021

Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky, zo dňa 21.apríla 2021, bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky.

Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov a bude prebiehať v termíne od 3.5.2021 do 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali a to:

  • v kontaktnom mieste v čase prevádzkovej doby a to s pomocou stacionárneho asistenta, alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania

 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Bočiar 23, Zasadačka obecného úradu

 

Prevádzková doba :

Pondelok:  08:00 – 12:00 hod.

Utorok:       08:00 – 12:00 hod.

Streda:       15:00 – 19:00 hod.

Štvrtok:       08:00 – 12:00 hod.

Piatok:        08:00 – 12:00 hod.

Osoby so zdravotným postihnutím, seniori alebo digitálne vylúčené osoby môžu požiadať o asistenciu mobilného asistenta telefonicky a to na:

Obecný úrad: na tel. č . 055/6930298 alebo na na call centrum: na tel. č. 02/20 92 49 19 a 02/22 11 99 99.

Mobilný asistent – pracovníčka Obecného úradu – navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Oznamujeme Vám, že sčítanie v našej obci zabezpečuje Obecný úrad a na účely sčítania Vás preto môžu telefonicky alebo osobne kontaktovať iba pracovníci Obecného úradu.

       Ak by sa ktokoľvek iný snažil od Vás získať údaje alebo sa snažil dostať do Vašej domácnosti pod zámienkou sčítania,                 jedná sa určite o podvodné konanie, preto v takomto prípade ihneď kontaktujte políciu!

       Za sčítanie sa nevyberá žiadny poplatok, ani nie je potrebné ukazovať a odovzdávať žiadne dokumenty.

       Sme povinní Vás upozorniť, že obyvateľ, alebo zákonný zástupca tým, že neposkytne svoje údaje a zároveň nezabezpečí         svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpovedný, dopustí sa správneho deliktu.

       Obec za takýto správny delikt  uloží pokutu vo výške od 25 do 250 eur. Preto  vás žiadame splňte si svoju povinnosť                  a sčítať sa na kontaktnom mieste v našej obci, alebo požiadať o túto službu mobilného asistenta.

 

Zoznam aktualít: