SlovenskýEnglish

Čistá obec

 16.03.2022

PRÍSNY ZÁKAZ UKLADANIA ODPADKOV VEDĽA KONTAJNEROV CELÝ PRIESTOR OKOLIA KONTAJNEROV JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM TOMU, KTO ULOŽÍ VYSEPAROVANÝ ODPAD MIMO NA TO URČENÝ KONTAJNER BUDE ULOŽENÁ POKUTA V ZMYSLE ZÁKONA O ODPADOCH V HORNEJ HRANICI SADZBY UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ OBČAN JE POVINNÝ SEPAROVANÝ ODPAD SKLADOVAŤ VO SVOJEJ VLASTNEJ NEHNUTEĽNOSTI A V DEŇ ZBERU ALEBO PREDVEČER ZBERU VYLOŽIŤ FAREBNE VYZNAČENÉ VRECIA S ODPADOM PRED SVOJ DOM

Obec Bočiar chce byť čistá obec a myslíme to naozaj vážne.

Pravidelne celú obec upratujeme, zbierame odpadky, čistíme a máme slušné výsledky separovania odpadu.Odpadky v okolí obce zbierajú aj naši obyvatelia, ktorým záleží na tom, ako bude naša obec a jej okolie vyzerať.

Neporiadok na verejných priestranstvách nestrpíme, preto bude kamerový systém použitý aj na to, aby sme zisťovali, kto nám našu obec znečisťuje a zahadzuje odpadkami. Kamerový systém monitoruje všetky kontajnerové stojiska na separovaný odpad a kompostovisko v rohu cintorína. Vinníkom, ktorí porušujú základné pravidlá budú v týchto prípadoch uložené pokuty v najvyššej hranici sadzby.

Vážení občania, ak ste svedkom situácie, že sa takýto odpad vyhadzuje tam, kam nepatrí alebo spôsobom ako sa nemá, ohláste to, prosím, čo najskôr na Obecný úrad v Bočiari

• e-mailom na oubociar@eccenet.sk • telefonicky starostke obce, pracovníčke obecného úradu alebo na pevnú linku 055/6930298 alebo osobne na Obecnom úrade v Bočiari Ďakujeme za spoluprácu a za krajšiu obec.


Zoznam aktualít: