SlovenskýEnglish

Interná ambulancia

 11.04.2019

Spoločnosť JUHALEK, s.r.o. prevádzkovateľ ambulancie
všeobecného lekára oznamuje, že od 17.04.2019
rozširuje svoje služby o internú ambulanciu MUDr. Petra
Najmika, lekára s dlhoročnou praxou so zameraním na
hypertenzné-kardiovaskulárne poruchy a poruchy
metabolizmu. MUDr. Najmik bude vykonávať okrem
odborného interného vyšetrenia, aj predoperačné vyšetrenia.
Ambulancia je tiež vybavená moderným prístrojom
                        EKG. Ordinačné hodiny internej ambulancie v Zdravotnom 
stredisku v Haniske budú každú stredu od 8:00 hod. do 14:00 hod.


Zoznam aktualít: