SlovenskýEnglish

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 a ochranu pred podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-19

 07.04.2021

Vážení občania,

     na základe opakovaného zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkat' pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021. V súvislosti s tým dávame do pozornosti asistenčné sčítanie, ktoré bude pravdepodobne prebiehat' v dobe od 01.04.2021 do 31.10.2021 stacionárnymi asistentmi na zriadených kontaktných miestach obcí alebo miest, ale najmä mobilnými asistentmi, ktorí by na základe telefonickej žiadosti obyvatel'a mali príst' vykonat' sčítanie priamo do obydlia.
Seniorom v tejto súvislosti odporúča aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, prípadne známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú. V žiadnom prípade nech nevpúšt'ajú cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, prípadne osoby, ktoré ich navštívili a sami bez ich kontaktovania ponúkajú pomoc pri sčítaní. Zároveň seniorov vyzýva, pokiaľ sa nemôžu alebo nevedia sčítat' sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce alebo miest, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v ich bydlisku, pričom mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec alebo mesto a budú sa povinne preukazovat' preukazom. Pri tomto sčítaní je žiadúce aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s ciel'om podvodne vylákat' od nich peniaze, prípadne zneužiť' ich doklady totožnosti. Taktiež aby boli zvlášt' opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávat' za mobilných asistentova predstierat' tak pomoc obce alebo mesta pri asistenčnom sčítaní. Zároveň polícia žiada seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktovali políciu na čísle 158.


Policajný zbor zároveň dôrazne apeluje na verejnost', najmä seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú v súvislosti s ochorením COVID-19 a žiadajú od nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky za testovanie na ochorenie COVID-19 alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v súvislosti s týmto ochorením.
V takýchto prípadoch je potrebné komunikovat' len s príslušnými orgánmi a subjektami. V danej veci bezprostredne v strese nereagovat', ale najprv si overit' uvádzané skutočnosti za pomoci príbuzných alebo blízkych a pokiaľ v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.


Zoznam aktualít: