SlovenskýEnglish

PROTESTNÉ ZHASÍNANIE SVETIEL

 30.01.2023

 

Protestné zhasnutie verejného osvetlenia

 

„MESTÁM A OBCIAM ZHASÍNA NÁDEJ“

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.


TOUTO CESTOU VÁS, VÁŽENÍ OBČANIA, CHCEME POPROSIŤ O POCHOPENIE A TRPEZLIVOSŤ PRI 30 minútovej TME                   V NAŠEJ OBCI.

 

ĎAKUJEME

 


Zoznam aktualít: