SlovenskýEnglish

Referendum - informácie pre voliča

 09.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,na základe petície občanov prijatej

24. augusta 2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Ministerstvo vnútra SR

https://www.minv.sk/?referendumZoznam aktualít: