SlovenskýEnglish

Správa Štatistického úradu SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 21.10.2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

 

Spolu je na Slovensku editovaných  viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do  systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel  rozpracovaných bytov,  ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu  okamihu sčítania, t. j. k  1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape  a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021. 

 

Výsledky sčítania v Košickom  kraji

V Košickom kraji sčítali takmer 58 %  bytov. Je to výrazný posun oproti minulým mesiacom. Sčítanie domov a bytov prebieha v Košickom kraji v 461 obciach, z toho v 22 mestských častiach Košíc. V systéme pracujú všetky mestské časti a 423 obcí kraja.

Najväčší – trojštvrtinový – nárast podielu spracovaných bytov zaznamenali v mestskom okrese Košice III. V medziokresnom porovnaní majú práve v tomto okrese najväčšie percento spracovaných bytov – až 78 %. Nasleduje okres Spišská Nová Ves so 40 %. Až 18 obcí Košického kraja zeditovalo byty na 100%. Ďalších 16 obcí spracovalo viac ako 90 % bytov.

V rámci miest nad 10 000 obyvateľov sa najlepšie darilo Moldave nad Bodvou, kde postúpili v sčítaní z 34 % na 75 %. Ďalšia v poradí je Spišská nová Ves s podielom 72 % spracovaných bytov. V rámci mesta Košice spracovanie bytov prekročilo 60 %. Všetky byty už spracovala MČ Kavečany. Najefektívnejšie napredovali práce v MČ Košice-Šaca, kde podiel spracovaných bytov zaznamenal nárast zo 16 % na 94 %. 

Stav rozpracovanosti bytov dosiahol takmer 100 % aj v dvoch mestských častiach, a to MČ Košice – Lunik IX, podiel rozpracovaných bytov vzrástol na 99 % a MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na 97 %. Tieto byty čaká ešte po ukončení editácie proces schvaľovania.

 

Ing. Anna Janusová,  riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Košiciach:

 

„V Košickom kraji sa v posledných týždňoch zintenzívnilo sčítavanie domov a bytov. Už len  16 obcí v kraji z nejakého dôvodu nezačalo sčítavať. Potešujúce je, že v sčítavaní výrazne pokročili aj väčšie mestá, s veľkým počtom domov a bytov, ako sú Spišská Nová Ves, či Michalovce, ale tiež Košické MČ Dargovských hrdinov, sídlisko KVP, Sever, Šaca, ale aj ďalšie MČ. Je to pozitívny vývoj hlavne z hľadiska ďalšieho postupu prác, keď k súčasným úlohám v etape sčítavania domov a bytov pribúdajú obciam aktivity pri príprave sčítania obyvateľov.“

 

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne  a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

Ing. Anna Janusová,  riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Košiciach

„Pracovisko ŠÚ SR v Košiciach v poslednej septembrovej dekáde organizovalo školenia pre zodpovedné osoby z obcí o úlohách, ktoré potrebujú vykonať na zabezpečenie hladkého priebehu samotného sčítania obyvateľov začiatkom budúceho roka. Napriek neľahkým podmienkam, v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie, sa nám podarilo vyškoliť polovicu obcí kraja. Ostatným obciam sa umožnilo absolvovať školenie dištančnou formou - sprístupnením školiacich materiálov na portáli ŠÚ SR. Chcem vyzdvihnúť aktivitu a záujem obcí o túto náročnú úlohu, čo sa vo veľkej miere prejavuje v intenzívnej komunikácii s našim pracoviskom.“

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza: „V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“

 


Zoznam aktualít: