SlovenskýEnglish

UPOZORNENIE

 19.06.2019

Vážení občania, v mesiacoch máj a jún 2019 eviduje Policajný zbor v Čani nárast protiprávnych konaní s prvkom vlámania sa do obydlí, krádeží voľne položených vecí na pozemkoch pri rodinných domoch a porušovaní domovej slobody.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu nepriaznivému stavu, ako aj z hľadiska prevencie kriminality, ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku, je potrebné zo strany občanov obcí aby

  • neboli ľahostajní k svojmu majetku a nenechávali svoje veci/predmety, ktoré by mohli byť objektom záujmu páchateľa, voľne dostupne/položené na viditeľnom mieste na súkromnom pozemku,
  • nenechávali otvorené brány, bráničky vedúce k ich domom, chatám a objektom priľahlým k domom a tieto podľa možnosti hlavne vo večerných a nočných hodinách uzamykali,
  • nenechávali vo večerných, resp. nočných hodinách dokorán otvorené okná na svojich domoch a objektoch priľahlým k domom,
  • v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzamykali dvere/brány/bráničky, ktorými je možné dostať sa na pozemok, resp. do obydlia, 
  • v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzatvárali okná na domoch a nenechávali ich otvorené, resp. pootvorené,

Zároveň obyvateľov žiadame o poskytnutie informácií k podozrivým osobám, resp. vozidlám pohybujúcim vo vašej obci na telefónne čísla 158 alebo 055/6999288.


Zoznam aktualít: